Valsemøllen A/S tilstræber at rekruttere de bedst egnede bestyrelsesmedlemmer, ledere og øvrige medarbejdere uanset køn, og vores rekrutterings- og personalepolitikker understøtter naturligvis denne praksis. 

Se Valsemøllens redegørelser for kønsfordelingen i virksomheden herunder:

Læs mere om rekrutteringen af nye medarbejdere her