Vi leverer netop den produktkvalitet, som er aftalt med vores industrikunder. I kraft af vores FSSC-certificering og strenge kvalitetsstyringssystem sikrer vi igen og igen en ensartet produktkvalitet i henhold til de indgåede produkt- og kvalitetsnormer.  

Vi tager referenceprøver af de enkelte kornleverancer samt proces- og slutkontrolananlyser for at sikre et veldokumenteret flow igennem hele produktionsforløbet. Herved kan vi hurtigt og nemt finde frem til eventuelle uregelmæssigheder, og derved undgå problemer i melets efterfølgende forædlingsproces.  

Kvalitetsstyringssystemet omhandler alle væsentlige aktiviteter på vores produktionsenheder. Vi har bl.a. valgt at fokusere på følgende områder inden for arbejdsprocesser og produkter: 

God produktionspraksis

Vi arbejder hele tiden med at sikre den mest optimale produktionspraksis på vores produktionsenheder. 

Fødevaresikkerhed og sporbarhed

Vores kvalitets- og sporbarhedssystem betyder, at vi i tilfælde af fejl i et vilkårligt leverandør- eller produktionsled altid kan finde frem til de produkter, det drejer sig om.

Høj produktkvalitet 

God produktionspraksis, fødevaresikkerhed og høj produktkvalitet er essentiel for at imødekomme vores kunders krav om produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige markedsbetingelser.
Som en del af vores kvalitetsstyringssystem benytter vi bl.a. et eksternt akkrediteret laboratorium, som foretager diverse produktanalyser.

FSSC-certificeret

Valsemøllens produktionsenheder i henholdsvis Esbjerg, Køge og Svendborg er certificeret efter FSSC-standarden. En international anerkendt og meget omfattende standard for fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet og lovgivning. Hos Valsemøllen har vi valgt netop FSSC-standarden for konstant at udvikle vores virksomhed og samtidig imødekomme vores kunders stigende krav om altid at få leveret mel af høj kvalitet i henhold til aftalte norm og kvalitet.

FSSC-standarden stiller skrappe krav til bl.a. følgende områder:

- HACCP system (Hazard Analysis of Critical Control Points)
- Overholdelse af kundekrav samt kundeaftaler
- Produktkontrol
- Indkøb, herunder løbende evaluering af leverandører
- Proceskontrol
- Forebyggende vedligeholdelse af bygninger samt procesudstyr
- Personale samt ledelsens engagement

Se Valsemøllens FSSC certifikat fra Esbjerg, FSSC certifikat fra Køge og FSSC certifikat fra Svendborg.Fra 1. maj 2008 er det et krav fra Fødevarestyrelsen, at alle fødevarevirksomheder viser deres seneste Smiley rapporter. Her finder du Valsemøllens seneste rapporter.
Valsemøllen A/S, Esbjerg
Valsemøllen A/S, Køge
Valsemøllen A/S, Svendborg